KMERIHGLW.jpg (2327 bytes)

ev70.gif (2974 bytes)

eylemban2.jpg (1802 bytes)

SAFRANBOLU

Safranbolu, Karabük ilinin bir ilçesidir. Evlerin birbirini kapamadan bir vadi etrafında yerleştiği bir düzene sahiptir. Burada yaşam biçimi ve geleneklerin doğa koşulları ile uyum halinde oluşturduğu bir mimari anlayış gözlenir. Safranbolu geleneksel Türk mimari nitelikelrini koruyan ve yansıtan bir müze-şehirdir. Burada evler, sokaklar ve bahçe duvarları birbirlerini tamamlamakta, üst katlar ve geniş saçaklar cepheyi oluşturmaktadır.

Resim : Ertuğrul KASACI