KMERIHGLW.jpg (2327 bytes)

ev70.gif (2974 bytes)

eylemban2.jpg (1802 bytes)

AMASYA

yaliboyu.jpg (45898 bytes) Arkeolojik araştırmalarla elde edilen bulgularda M.Ö. 5500 yıllarına dayanan 7500 yıllık bir kültür birikimine sahip Amasya ve yöresi, Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinde yerleşim bölgesi olduğu için açık müze-kent görünümünde.
Amasya, Osmanlı Sultanlarının birçoğunun şehzadelik dönemlerini yaşadığı, Osmanlı’yı Cumhuriyet’e taşıyan değerlerin yetiştiği, Ulusal Kurtuluş Savaşında milli iradenin oluştuğu, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yeniden yapılanma kararlarının alındığı, Cumhuriyete giden ışıklı yolun başlıca kilometre taşı ve en önemli yazılı belge niteliğindeki Amasya Tamimi’nin yayımlanarak “milletin istiklalinin tamamen milletin azim ve kararına bağlı olduğu”nun vurgulandığı önemli bir yerleşim merkezi oldu. hazeranlar.jpg (55559 bytes)