kmars.JPG (3297 bytes)

RESEARCH


Bu sayfa Stratejik İşletmeciğin felsefesi, uygulamaları ve sorunları üzerine yapılan Tezleri, Araştırmaları, Yayınları, Teknolojleri ve bu konuda hizmet veren Firmaları tanıtacaktır.

Stratejik Yönetim Konuları üzerine WEB siteleri

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetimi Üzerine WEB Siteleri

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Prof. Dr. Hüner ŞENCAN Türk Yöneticilerin Kişilik Yapılarıyla Yönetim Biçimleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
Doç. Dr. Cevat ACAR Hava Harp Okulu ve İ.Ü. İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerine İlişkin Bir Araştırma

HAYDAR SUR

Akademik Yazı Şekilleri ve İlkeleri
NAZLI KEPÇE Sezai Türkeş Fevzi Akkaya İnşaat Firması Enformatik Altyapısı (MIS)
Harald YNDESTADT Genel Sistem Teorisi
İlker Mangaltepe WEB SİTELERİ
Lisya FRANCO / Devrim Ö.EYÜBOĞLU
Ontoloji, Epistemoloji, Deontoloji,
Paradigma
Ahmet Ozkan/Hikmet Tuncsoy/ Bekir Katrancı/ Cuneyt Ogretir Semantics,Epistemology,Ontology

MARS

Stratejik Yönetim Kitapları
Stratejik Enformatik Kitapları
WEB ÜZERİNDE ARAŞTIRMA SİTELERİ
Yaratıcı Düşünce ve Yaratıcı Yönetim Yaratıcılık Üzerine WEB Siteleri
Stratejik Informatik Stratejik Informatik  WEB Siteleri
Sistem Teorisi ve Sibernetik Sibernetik Üzerine WEB Siteleri
Harald Yndestad General Systems Theory
Sibernetik Network Projesi Principia Cybernetica WEB
Matematik Sistem Teorisi Optimizasyon Üzerine WEB Siteleri
Sistem Mühendisliği Sistem Mühendisliği (OR) Üzerine WEB Siteleri
Karmaşık Sistemler Karmaşık Sistemler Üzerine WEB
Matematik ve İstatistik Matematik ve İstatistik Teknikler Üzerine WEB Siteleri
Seyhan SİPAHİ OR/MS WEB Siteleri
Çok Amaçlı Karar Verme WEB Siteleri
İstatistik yazılım veren WEB siteleri
Matematik Yaratıcılık Kaos Kuramı ve Fraktallar
QUANTUM BOOKS Yaratıcılık Üzerine
kmerih.JPG (3209 bytes)

Management-Education-Research-Informatics-Health