kmerih.JPG (3209 bytes)

Management-Education-Research-Informatics-Health

HASTANE YÖNETiMiNDE GÜVENiLiR BiLGi GEREKMEKTEDiR

 

Hastaneler insanların oluşturduğu organizasyon sistemleri içinde devletten sonra ikinci en karmaşık yapı olarak ortaya çikmaktadir. Buna karşılık devlet yönetiminin omurgasını oluşturan ve etkin çalışmasını sağlayan bürokratik yapı hastanelerde işe yaramamaktadır.

Hastaneler bir yandan bilgi beceri deneyim ve uzmanlık gerektiren ve bu nedenle profesyonel bir özgürlük ortamı gerektiren fonksiyonları gerçeklestirmekte, diğer taraftan son derece karmaşik bir idari ve lojistik sistem olan hastanenin günlük yaşamını aksatmadan, etkili ve verimli bir sekilde sürdürme gayreti içinde olmaktadır. Uzmanlık fonksiyonlari deontoloji kuralları gerektiren bir özdisiplin çerçevesinde sürdürülürken, idari fonksiyonlar ise hastaneler için yetersiz oldugu açık olan bir takim bürokratik mekanizmalar aracılığı ile yürütülmektedir.

Uzmanlık ve bürokrasi arasındaki gerilim ve çatışmalar, bütün dünyada hastanelerin yeterli bir etkinlikte çalışamamasına neden olmaktadır. Hastane yönetimleri üzerinde A.B.D. de yapilan araştırmalar hastane yönetimindeki verimsizliklerde özel ve kamu hastaneleri arasında bir fark olmadığını ortaya koymaktadır. Hastane yönetimindeki aksaklıklar mülkiyet şeklinden degil uzmanlık ve bürokrasi arasindaki temel yapısal çeliskilerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle hastaneler özel bir yönetim problemi olarak ele alınmalı ve bulgular mümkün olduğu kadar çok taraf arasında paylaşılmalıdır.

MERIH (Management-Education-Research-Informatics for Health) sitesi bu misyonu yüklenmek üzere olusturulmuştur. Amacı hastanelerin etkin yönetimine ilişkin her türlü çabayı ilgili tarafların ve özellikle hastane yöneticilerinin kullanımına sunabilmektir. Etkisi ve gücü bu konuya ilgi duyanlarin, deneyim ve birikimlerini paylasmak üzere siteye yapacakları katkılarla artacaktır.

 

kmerih.JPG (3209 bytes)