kmerih.JPG (3209 bytes)

Management

ERKEN UYARI : ISO 9000 STANDARTLARI DEĞİŞİYOR, GELİŞMELER BAŞ AĞRITACAK...

  HASTANE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ MAKALELER

orang.gif (224 bytes) MERIH SAĞLIK HİZMETLERİNDE TKY VE ISO9000
orang.gif (224 bytes) MERIH SAĞLIK YÖNETİMİ INTERNET KAYNAKLARI
orang.gif (224 bytes) Fatma PAKDİL İşgören seçiminde DGAS Sistemi ve Oryantasyon Eğitimi
orang.gif (224 bytes) DR. İlkay AKÇALI Hastane Hizmetlerinde Kalite Geliştirme ve Uygulaması (Doktora Tezi)
orang.gif (224 bytes) Prof. Dr. Osman HAYRAN Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi : Hekimler mi? Profesyonel Yöneticiler mi?
orang.gif (224 bytes) Doç. Dr. Haydar SUR Toplam Kalitede Çıkmaz Ayın Son Çarşambası
orang.gif (224 bytes) Doç. Dr. Haydar SUR Eğitim Hastanelerinde Kimsenin Üstüne Varamadığı Bir Konu :
KLİNİK ŞEFLİKLERİ
orang.gif (224 bytes) Doç. Dr. Kutlu MERİH Toplam Kalite Yönetimi Fiyaskoları ve Hastane Yönetiminde TKY
orang.gif (224 bytes) Doç. Dr. Kutlu MERİH Toplam KaliteYönetimi  Paradigması ve Sağlık İşletmelerinde Uygulama  Potansiyelleri
orang.gif (224 bytes) Dr. Hasan KUŞ Sağlık Sektöründe Akreditasyon ve ISO Standartları
orang.gif (224 bytes) Dr. Tayfun ENÜNLÜ Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı
orang.gif (224 bytes) HASTANELERDE MİNİMUM KALİTE VE PERFORMANS STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI İÇİN GÖNÜLLÜ KOMİTE (15.01.2000)
Hasan KUS Klinik Yollar
Afsun E. ESATOĞLU
Dilaver TENGİLİMOĞLU
Kamil Ufuk BİLGİN
Türkiyedeki Kamu Hastanelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Değerlendirmeleri (228 K, Geç gelebilir)
Doç. Dr. Haydar SUR Dünyada ve Türkiyede Sağlık Yöneticiliği
Hastanelerde Kaynak İsrafı : Nasıl Önüne Geçmeli?
Metin Ateş/Haydar SUR Sağlık Bakanlığının İstanbul'daki Hastanelerinde Yöneticilerin Bazı Yönetim Kararlarının Merkezcilliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILIÇ Hekimlerin Verdikleri Hizmetin Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Hastane-Hekim İlişkileri
DOÇ. DR. KUTLU MERİH Network Organizasyon Yapısı ve Hastane Yönetimi
Doç. Dr. Huriye ÇATALCA Hastane Hizmetlerinde Kalite Saglamada ve degerlemede Komitelerin Rolu
Uzm. Ümit ŞAHİN Sağlık Bakım Hizmetleri Sistemimiz İçin Öneriler
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
Dr. Asım ÖZTÜRK
Türkiyedeki Devlet Hastanelerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısını Verimlilik Açısından İnceleyen Bir Araştırma
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN Çağdaş Hastane Yönetimi Anlayışı ve Türkiye'deki Uygulamalar
Prof. Dr. Hikmet SEÇİM Hastanelerde Verimliliği Yükseltici Bir Uygulama Olarak Kalite Çemberleri
Prof. Dr. Hikmet SEÇİM
Y. Müh. Talat  PEKELMAN
Hastanelerde Verimliliği Yükseltici Uygulamalar: Biomedikal Mühendislik Hizmetleri
PROF. DR. OSMAN HAYRAN Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinin Yönetiminde Profesyonelleşme
PROF. DR. MİTHAT ÇORUH Sağlık Finansman Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Kanunu Tasarı Taslağının Düşündürdükleri
Geleceğin Hastaneleri Nasıl Olmalıdır?
DOÇ. DR. SELMA ERBAYDAR Hastanelerde İnfeksiyon Kontrol Komitesinin Örgütlenme ve İşleyişi
OSMAN HAYRAN/HULKİ UZ Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
SEMA OĞLAK Hastanelerde Tıbbi Cihazların Verimliliğinde Umut Veren Bir Meslek : Biyomedikal Mühendislik
PROF. DR. YEKTA ÜLGEN Tıbbi Cihazlar Konusunda Sağlık Kuruluşlarının Hukuki Sorumlulukları
Klinik Mühendisliği Hizmetleri
Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi
DR. BİLAL AK Hastane Yönetiminin Gelişimi
OĞUZ ENGİZ Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatmini
HALE ÜSTÜNEL Hastanelerde Yönetim Muhasebesi
KURT LEODOLTER/
HAYDAR SUR
Hastane Hizmetlerinde Ölçek Ekonomisi
AYHAN ÖZŞAHİN Acil Servis Hizmetleri ve Ambulans Standartları
Hastanede Acil Servisin Organizasyonu
ÖMER KARAHAN Sağlık Sektöründe Hizmet Pazarlaması ve Halkla İlişkiler
Hastane Hizmetlerinin Pazarlanması ve bir Örnek Olay
BERNA EREN Bir Hekim Organizasyonu Olarak Hastane
Bir Lojistik Sistem Olarak Hastane
Hastanelerde Malzeme Yönetimi
HULKİ UZ Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Hastane Ödeme Sistemleri
Sağlık Hizmeti Sunanlara Ödeme Modelleri
Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi
Sağlık Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamaları
 Prof. Dr. Hikmet SEÇİM

HASTANE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU : Türkiye'de Hastanelerin Organizasyonu İçin Bir Model Önerisi (Özet)

Anadolu Üniversitesi Yayın : 845

Açık Öğretim Fakült. Yayın: 449

Hastanelerin Tanımı, Sınıflandırılması, İşlevleri
Organizasyon Açısından Hastanelerin Özellikleri
Türkiye Hastaneleri İçin Bir Yönetim Ve Organizasyon Modeli Önerisi
Hastane Yönetim Modellerinin Uluslararası Karşılaştırması
Yararlanılan Kaynaklar