kmerih.JPG (3209 bytes)

Health

Bu sayfa sağlıkla ilgili yasal ve tüzel altyapıyı yansıtacaktır.

 LACHSR : LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGIONAL HEALTH SECTOR REFORM INITIATIVE

orang.gif (224 bytes) Türk Tabibler Birliği Bin Yılı Kapanırken Türkiye Sağlık Sektörünün Durumu
orang.gif (224 bytes) Doç Dr. Haydar SUR
Yrd. Doç. Dr. T. Kemal ŞAHİN
Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Bilinmesi Gereken
Bazı Kavram ve Yaklaşımlar
orang.gif (224 bytes) Doç Dr. Haydar SUR
Yrd. Doç. Dr. T. Kemal ŞAHİN
Depremlerde Sağlık Yönetiminde Deprem Epidemiyolojisinin Önemi
orang.gif (224 bytes) Doç. Dr. Haydar SUR Sağlık Sistemimizde Personel Hareketliliği Sorunu
orang.gif (224 bytes) Dr. Nevzat EREN 14 Mart'ın Düşündürdükleri
PROF. DR. OSMAN HAYRAN Sağlık ve Hastalık Kavramları
Sağlık Hizmetleri
2000 Yılında Sağlık Beklentileri
Sağlık Hizmetlerinde Ülkelerarası Karşılaştırma
Sağlık Hizmetlerinin Özel ve Kamusal Yönü
orang.gif (224 bytes) DOÇ. DR. HAYDAR SUR 17 Ağustos Depreminden Sonra Öğrendiklerimiz ve Tanık Olduklarımız
Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi

Hastane Yönetimi Açısından "Sağlık  Mevzuatımız"

Dünya Sağlık Kuruluşları
HAYDAR SUR / OSMAN HAYRAN Devletin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü
Sağlık Hizmetlerinde Desantralizasyon
HAYDAR SUR/HACER GÜROL Cumhuriyetimizin 75 yıllık geçmişinde sağlıkta yaşananlar
orang.gif (224 bytes) Haydar SUR/M. Rifat KÖSE Son Günlerin Gündeminden Hiç Düşmeyen Bir Konu :
AİLE HEKİMLİĞİ
orang.gif (224 bytes) Haydar SUR/ R. Selçuk TABAK Sağlığın Geliştirilmesi Amacına Yönelik Sosyal Pazarlama
orang.gif (224 bytes) Haydar SUR/M. Hulki UZ
Ruhi Selçuk TABAK
Çocuk Sağlığı İle İlgili Bazı Kuruluşlara Monografik Yaklaşım
Hulki UZ Sağlık Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamaları
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri

DR. HALUK ÖZSARI Sağlık Projeleri ve Sağlık Enformasyon Sistemleri Çalışmaları Hakkında Bilgi Notu

PROF. DR. MİTHAT ÇORUH 

Sağlık Finansman Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Kanunu Tasarı   Taslağının Düşündürdükleri

YRD. DOÇ. DR. METİN ATEŞ Ülkemiz Sağlık Hizmetlerine İlişkin Olarak Alternatif Model Önerisi
NEZİH VAROL Belediyelerin Sağlık Hizmetlerindeki Yeri
AZİZ ÜSTÜNEL İngiliz ve Amerikan Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması
DR.   SERHAT KANGÖZ INTERNET SAĞLIK MEVZUATI SİTESİ
BİYOMEDİKAL SEKTÖR GÖRÜŞLERİ