rgb35.gif (11120 bytes)

Gelibolu Harekatı 1915

Gelibolu Harekatı İle İlgili Yayınlar

Gelibolu Harekatı ile ilgili pek çok , yayınlanmış , yayınlanmamış belgesel , anı ve günlük , Deneme, vs bulunmaktadır. Bunların bazıları  ülkelerinin bu savaşla ilgi (Aspinall-Oglander , Mühlman , .. ) Yayınlardan bazısının - özellikle eskilerinin - elde edilmesi oldukça zordur. Aşağıda, konu ile ilgili , temel yayınlar  listelenmektedir.

Mustafa KEMAL

Anafartalar Muharebatına ait Tarihçe :  TTK yay. Ankara,1990 .

Mustafa KEMAL Anafartalar Hatıraları : Sel Yayınları,  1953
Binbaşı Halis Bey Çanakkale Raporu : ARMA yayınları, 1975

HAMILTON  I.

Gallipoli Diary :   Edward Arnold , London 1920.     

Aspinall - Oglander C.F.

History of the Great War Based on Official Documents: Military Operations- Gallipoli : William Heinemann, London, 1929

MÜHLMANN C.

Çanakkale Savaşı ; Bir Alman Subayının Notları : Timaş yay., İstanbul , 1998.

ÇUKU M. (Ed.)

Kanlısırt Günlüğü ; Mehmet Fasih Bey'in Çanakkale Anıları : Arba yay. İstanbul 1997.

MOOREHEAD A.

Gallipoli : Arrow Books, London 1959.

MOOREHEAD A.

Gelibolu : Doğan Kitap, Nisan 2000

RHODES R. J.

Gelibolu Harekatı : Çev. Haluk Saltıkgil. Belge yay., İstanbul , 1965.

Ross J. BASTIAAN Gallipoli Plaques : A Guide to ANZAC Battlefield, Ankara 1991

STEEL N. , HART P.

Gelibolu , Yenilginin Destanı . Sabah Kitapçılık, İstanbul , 1996.

EREN, Ramazan Çanakkale'de 250.00 Şehidin Destanı : Çanakkale, 2000

GÜNESEN F.

Çanakkale Savaşları. Kastaş yay. İstanbul ,1986. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi V cilt. Çanakkale Cephesi Harekatı. 1.-3. kitaplar.Genel Kurmay Başkanlığı yay., Ankara, 1978-93.

ARTUÇ İ.

1915 Çanakkale Savaşı . Kastaş yay. İstanbul ,1992.

BOZ,  Ekrem.

Adım adım Çanakkale Savaş Alanları . Olay gazetesi matbaası. Çanakkale 1997.

ULUARSLAN, Salih Z. Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi : Çanakkale, 2000
T. C. Orman Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı : Milli Parklar v Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, 2001

DÜNDAR,  Can

Gelibolunun iki yakası . Milliyet yayınları. İstanbul 1998.

KEYES K.

The Fight for Gallipoli. Eyre & Spottiswood,London 1941.

RHODES R. J.

Gallipoli. Pan Books , London , 1984.  

KANNENGIESSER, H.

The Campaign in Gallipoli. Hutchinson , London, 1927.

MURRAY J.

Gallipoli, As I Saw It. William Kimber, London , 1965.

STEEL N.

Battlefields of Gallipoli , Then and Now.London 1991.

HICKEY M.

Gallipoli. John Murray. London ,1995.

BURNESS P.

The Nek : The Tragic Charge of the Light Horse at Gallipoli . Kangaroo Print , Sydney ,1996.

ULUARSLAN, H.

Gallipoli Campaign. Keskincolor Matbaası. İstanbul,1996.