rgb35.gif (11120 bytes)

Gelibolu Harekatı 1915

Gelibolu Harekatı 1915 ve Sonuçları

Doç. Dr. Kutlu MERİH
EYLEM Stratejik Yönetim Uzmanı

Giriş

Bu çalışmayı Çanakkale Savaşları olarak bilinen fakat esas olarak Gelibolu yarımadasında yaşanan yoğun savaşları belirleyen olaylara ışık tutabilmek için gerçekleştirdik. 1915 yılının dokuz ayını kapsayan bu savaşlar, hem Türkiye'nin hem de diğer ulusların tarihini değiştirecek kadar önemli sonuçlara yol açmıştır. Taraflar amaçlarına ulaşabilemek için çok kahramanca savaşmışlar fakat henüz bir yarbay olan Mustafa KEMAL in komuta ettiklerinin dışında harekatlar fena planlanmış ve fena yönetilmişlerdir.

Bu çalışma henüz başlangıç aşamasındadır. Elimizde olan veya ulaşabildiğimiz her türlü kaynak, belge ve resimle giderek geliştirilecektir.

K. MERİH
Eylül.2001

 

İÇİNDEKİLER

Giriş
I. Dünya Savaşı ve Gelibolu Harekatı Hazırlıkları
1915 Çanakkkale Deniz Harekatları
1915 Gelibolu Kara Harekatları
25 Nisan 1915 Çıkartma Harekatları
1915 Nisan-Haziran Arıburnu Cephesi Savaşları
1915 Ağustos Suvla Cephesinin Savaşları
Harekatın Kilitlenmesi ve Müttefiklerin Çekilmesi
Tarafların Kayıpları ve Sonuçlar
Gelibolu Savaş Bölgeleri Milli Parkı ve Şehitlikler