rgb35.gif (11120 bytes)

Gelibolu Harekatı 1915

Gelibolu Harekat Bölgeleri Milli Park ve Şehitlikler

Burada SEDDULBAHİR, ARIBURNU (ANZAC Koyu) ve SUVLA Harekat bölgeleri belirtilmektdir.

Müttefikler 25 Nisan 1915 sabahı başladıkları Seddülbahir ve Arıburnu çıkartmalarında, karşılarında buldukları 19. İhtiyat Tümeni Yarbay Mustafa KEMAL'in hızlı ve enerjik diretmesi ile  bekledikleri başarıyı sağlıyamamışlar. Tutunabildikleri köprü başında kilitlenip kalmışlardır.
6. Ağustos 1915 tarihinde, Suvla Bölgesinde,  taze ve seçkin güçler ile   yeni bir çıkartma denemişler, bu defa da Karşılarında buldukları Anafartalar Gurubu Komutanı Albay Mustafa KEMAL'in enerjik ve ustaca savunması ile bir daha başarısız olmuşlardır. Sekiz aydan fazla süren kanlı savaşlardan sonra iki taraf ta net bir askeri başarı sağlıyamayınca Müttefik Kuvvetler 26. Aralık. 1915 te Suvla-Arıburnu bölgesini, 10. Ocak. 1916 da Seddülbahir bölgesini tahliye ederek çekilmişlerdir.
rghbolge.jpg (166390 bytes)