KMERIHGLW.jpg (2327 bytes)

Management Education Research Informatics Humanities

ÖĞRETİM ÜYESİNİN YEMİNİ

 

BİLİME İLİŞKİN

 
 • Bilimsel dürüstlük ve tarafsızlığı her zaman kişisel çıkarlarımın önünde tutacağıma
 • Gerçeğin araştırılmasında bilimsel yöntem esaslarından hiçbir suretle sapmayacağıma
 • Duygularımın ve çıkarlarımın bilimadamı olarak saptayabildiğim gerçekleri saptırmasına hiçbir suretle izin vermeyeceğime
 • Bilimsel çalışmalarımda başkalarının eserlerinden yararlanırken kabul görmüş bilimsel yöntemlerin dışına kesinlikle çıkmayacağıma
 • Bana ait olmayan fikir ve bilgilerin kaynağını en doğru biçimde belirteceğime
 • Araştırmalarımda bilimsel gayeden başka bir faktörün beni yönlendirmesine izin vermeyeceğime
 • Tüm yaşamımı bilimsel araştırma yapmaya vakfedeceğime
 • Öğrencilerimin bilimsel çalışmalarını desteklemeyi yaşamımın en anlamlı faaliyeti olarak kabul edeceğime
 • Kendimi bilimsel açıdan hiçbir zaman mükemmel görmeyerek sürekli olarak kendimi geliştirmeye çalışacağıma
 • Toplumda bilimadamı olarak uyandırdığım güvene layık olarak bu güveni hiçbir zaman kötüye kullanmayacağıma

 

ÖGRETİME İLİŞKiN

 
 • Sahip olduğum tüm bilgileri hiç bir kıskançlık duymadan öğrenmek isteyenlerle paylaşacağıma
 • Bilimsel yöntem ve yaklaşımı öğretmeyi en öncelikli öğretim faaliyetim olarak benimseyeceğime                                                                                      
 • Öğretim faaliyetlerimde etkin ve verimli olmayı diğer yaşam gayelerimin önünde tutacağıma
 • Öğrencilerimin karşısına sürekli kendimi yenileyerek çıkacağıma
 • Öğrencilerime kalıp bilgilerden ziyade düşünmeyi ve araştırmayı öğretmeye çalışacağıma
 • Öğrencilerime onlara hizmet etmenin en değerli varlık nedenim olduğunu hissettireceğime
 • Öğretme fonksiyonumu hiçbir zaman dershane ile sınırlı görmeyeceğime ve her fırsatta öğrencilerime yol göstermeye ve doğru yolu bulmada yardımcı olmaya çalışacağıma
 • Öğrencilerimin bana olan bağımlılığını onların güçsüz yönlerinden yararlanmak için kullanmayacağıma
 • Esas başarıyı kendimden daha başarılı öğrenciler Yetiştirmekte görerek onlara beni aşmanın yollarını bulmada yardımcı olacağıma
 • Öğretme performansımla ilgili olumlu eleştirileri kendimi geliştirmek için bir fırsat olarak görerek hoşgörü ile karşılayacağıma

 

TOPLUMA HİZMET

 
 • Bilimadamı ve öğretim üyesi olarak tüm çabalarımı toplumun hizmetine adayacağıma
 • Bilimsel çalışmalarımda önceliği toplumsal sorunların çözümüne ve toplumsal kalkınma düzeyini yükseltmeye vereceğime
 • Toplumum bilimadamı olarak verdiği görevleri en doğru ve dürüst bir biçimde yerine getireceğime
 • Mesleki uzmanlık ve üstünlüğümü hiçbir zaman insanlara hükmetmek veya onları kandırmak için kullanmayacağıma
 • Toplumun geleceğini emanet edeceğimiz gençleri yetiştirme sorumluluğunu taşıdığımı hiçbir zaman unutmayacağıma

 

NAMUSUM ÜZERİNE YEMİN EDERİM

 

KAYNAK: Prof. Dr. Kemal TOSUN - Prof. Dr. Fulya SARVAN

MERİH